Door: drs. Neil van der Veer

Newcom steunt het maatschappelijke initiatief ‘De Nationale Denktank’. Newcom is sinds 2010 partner van de Nationale Denktank en heeft hierbij als kritische toetssteen binnen de verschillende maatschappelijk thema’s van de Nationale DenkTank mogen fungeren. Newcom en de Nationale Denktank zetten hun samenwerking ook dit jaar voort en buigen zich op dit moment over een wederom complex en maatschappelijk relevant thema: ‘Iedereen perspectief op werk’.

Dit thema vraagt om kritisch onderzoek, keuzes, discussies en slimme oplossingen voor onze veranderende arbeidsmarkt. Bij het Nederland van morgen hoort een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen. Op dit moment doet echter nog lang niet iedereen mee. ‘Hoe kunnen we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving?

In het analyserapport presenteert de Nationale DenkTank 2017 haar bevindingen die ze tijdens de zogeheten analysefase heeft opgedaan. Het document is te downloaden via de link die naast deze tekst staat.

http://nationale-denktank.nl/wp-content/uploads/2017/10/NDT-17-analyserapport-DEF-1.pdf