Met een afvlakkende groei van Facebook zijn sociale media gemeengoed geworden. De groei van Facebook vlakt af, Twitteraars zijn actieve social media gebruikers en sociale media zijn normaal geworden voor de Nederlanders. Dat zijn een paar van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse grootschalige social media onderzoek van Newcom Research & Consultancy.

Bestel gratis het hele rapport: Social Media Onderzoek 2013

Social Media gebruik in Nederland

Van 2011 naar 2012 groeide het aantal Facebookgebruikers nog explosief met 45 procent, afgelopen jaar is het gebruik van Facebook met 3 procent gestegen naar 7,9 miljoen gebruikers. In Nederland zijn Facebook en YouTube veruit de grootste platformen.

Facebook is met 7,9 miljoen gebruikers het grootst in Nederland. Van hen maken 5 miljoen dagelijks gebruik van het Amerikaanse social network. Het aantal gebruikers van Facebook groeide van 2011 naar 2012 met 45 procent. Die groei is het afgelopen jaar -met 3 procent- afgevlakt. Momenteel gebruikt 60 procent van de Nederlanders Facebook.

YouTube is qua gebruikers het tweede platform van Nederland. 7,1 miljoen mensen maken gebruik van de videodienst van Google. Het dagelijks gebruik is wel beduidend minder: 0,9 miljoen. Het aantal gebruikers van YouTube is gedurende de laatste jaren stabiel gebleven.

Twitter is het afgelopen jaar niet of nauwelijks gegroeid. In 2013 maakt 3,3 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter. Dat komt neer op een kwart van de Nederlanders. Onder 20-39 jarigen wordt vergeleken met vorig jaar, minder gebruik gemaakt van Twitter. Zij die Twitter gebruiken maken er wel intensief gebruik van. Bijna de helft van de Twitteraars, zo’n 1,6 miljoen Nederlanders, maakt dagelijks gebruik van Twitter.

Social media beschouwd als vanzelfsprekend

Het gebruik van social media is inmiddels geïntegreerd in het leven van de Nederlander. Men verwacht met toenemende mate dat social media een belangrijke bron zijn voor het verzamelen van informatie (2010 – 22 procent, 2013 – 54 procent). Er is in vergelijking met voorgaande jaren voor het eerst een daling te zien in de verwachting dat social media een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het leven. Dit bevestigt dat social media in 2013 inmiddels vanzelfsprekend zijn.

Over het onderzoek

Het is de vierde keer dat Newcom Research & Consultancy het social media landschap in Nederland onder de loep neemt. In januari 2013 hebben in totaal 13.740 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. De onderzoeksgroep is een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.

Bestel gratis het hele rapport: Social Media Onderzoek 2013