Door: drs. N. van der Veer

Strategievorming gaat tegenwoordig in essentie over wat je niet doet, in plaats van wat je wel doet. De crisis verlamt het proces van strategievorming binnen Nederlandse organisaties. Het grootste struikelblok bij het bepalen van de strategie is (net als in 2012) de aanhoudende onzekerheid.

We zagen het al in andere onderzoeken: de crisis verlamt het proces van strategievorming (Berenschot: strategie trends 2013). Uit het onderzoek is gebleken dat Nederlandse organisaties de grootste moeite moeten doen om de juiste strategische keuzes te maken. Dit komt met name omdat zij geen duidelijk beeld van de toekomst hebben. Mede daardoor houden organisaties zich vast aan het bekende en kiezen niet voor een nieuwe koers. Het grootste struikelblok bij het bepalen van de strategie is (net als in 2012) de aanhoudende onzekerheid. Blijkbaar gaat onzekerheid gepaard met besluiteloosheid.

Maar we zien nog een ander belangrijk fenomeen. Newcom heeft eind januari/begin februari 2013 onder 652 beslissers bij in Nederland gevestigde organisaties onderzoek verricht naar de prioriteiten van dit jaar. We hebben deze groep 15 domeinen voorgelegd met de vraag ‘waar gaat uw organisatie komend jaar wel of juist geen aandacht aan besteden?’

Prioriteiten zakelijk Nederland

Als we kijken naar de prioriteiten die worden gesteld door zakelijk Nederland, dan zijn dat er nogal wat. In onderstaande grafiek ziet u de uitkomsten van dit onderzoek.

Figuur 1: Prioriteiten onder beslissers Zakelijk Nederland (n=652)

Uit de overall analyse halen we een belangrijk gevaar, namelijk het ‘duizendpoot complex’. Gemiddeld hebben alle onderzochte organisaties acht prioriteiten waar ze komend jaar (veel) aandacht aan willen besteden. Is dat überhaupt mogelijk? Welke organisatie kan acht prioriteiten (veel) aandacht geven?

Gezien de economische tijd is het misschien wel logisch dat er vele prioriteiten naar voren komen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd effectief is om aan zo veel prioriteiten aandacht te schenken. Sterker nog, we zijn er van overtuigd dat het aantal prioriteiten terug zou moeten worden gebracht.

Alleen dan wordt er ruimte gecreëerd voor de juiste strategie. Welke dat is? Dat weet u zelf het beste. We gaan graag met u in dialoog om deze nog scherper te krijgen.

P.s. per branche zijn er overigens nogal wat verschillen. In de branche ‘Marketing, Communicatie en Reclame’ staat ‘Social Media inzetten’ met stip op nummer één qua prioriteit. Bij de branche ‘Omroep/Media’ staat dit echter op plaats zeven. ‘Werkprocessen slimmer inrichten’ staat in deze branche op prioriteit nummer één. Bij ‘Woningbouw’ staat ‘kostenbesparing’ op nummer één en `Social Media inzetten’ op nummer vijf. In de branche ‘Financiële dienstverlening’ staat ‘Kostenbesparing’ eveneens op nummer één, samen met ‘Klantgerichtheid vergroten’.