Door: drs. Jasper Lohuis

Oppstap & Newcom

Voor bruikbare en waardevolle resultaten zijn duidelijke, begrijpelijke vragen nodig. Verder is per groep studenten voldoende respons nodig om een betrouwbaar beeld te hebben van hun tevredenheid. Maar hoe bereik je dit? Het gezamenlijk, realtime afnemen van de enquête in de klas maakt het voor studenten laagdrempelig om mee te doen, wat doorgaans een positieve uitwerking heeft op de respons. Ook kan klassikale afname positief zijn voor de kwaliteit van de antwoorden, want de ervaringen met het onderwijs liggen nog vers in het geheugen. Belangrijke voorwaarde daarbij is natuurlijk dat studenten anoniem kunnen deelnemen.

Het resultaat van al die metingen is vaak een hoop data, maar hoe zorg je ervoor dat studenten, docenten en managers snel zien waar het goed gaat en waar de pijnpunten zitten. Dashboards zijn hiertoe uitermate geschikt, waarbij duidelijke keuzes nodig zijn over welke data juist wel en welke data juist niet weer te geven.

Bij OPPstap Zorg en Welzijn, gespecialiseerd in MBO-beroepsopleidingen, heeft men het dit traject van meten tot weten onlangs opnieuw ingericht. Wij hebben hen geholpen met de overstap van papieren metingen naar online afname. Vervolgens hebben we samen managementdashboards ontwikkeld die realtime de tevredenheid weergeven op de belangrijkste kpi’s:

  • de net promoter score (NPS),
  • de tevredenheid over theorielessen en praktijklessen,
  • opdrachten,
  • docenten,
  • examinering en facilitaire aspecten.

Met filters kan gericht worden ingezoomd op cluster, opleiding, klas/groep of niveau. Managers kunnen zo eenvoudig en snel monitoren hoe het met de kwaliteit van het onderwijs gesteld is.

We vroegen Raymond Bakker, kwaliteitsmanager bij OPPstap, naar zijn ervaringen met de tool Exploratio.

Hoe deden jullie de evaluaties hiervoor?

“De evaluaties deden we via een digitale vragenlijst in It’s Learning. De uitkomsten werden weergegeven in een Excel sheet per groep. Het was veel werk om de uitkomsten van de vragenlijsten van 100 lesgroepen te verwerken en te analyseren”.

Wat heeft de nieuwe manier van meten en dashboarding je opgeleverd?

“Het dashboard van Exploratio geeft direct inzicht in de ingevoerde gegevens en de tevredenheid van de student op kernindicatoren. Met het systeem kunnen we zelf, na een korte training, (kwartaal)rapportages uitdraaien en gegevens filteren naar wens.

Een mooie bijkomstigheid is dat we zelf vragenlijsten kunnen maken met de tool. Zo hebben we zelf een medewerkerstevredenheidonderzoek gemaakt en zijn we in staat zelf kleine deelonderzoekjes uit te voeren.

We zijn zeer tevreden over de ondersteuning en begeleiding van Newcom. De doorlooptijd vanaf de aanvraag van de offerte totdat het systeem online ging was 8 weken! We kunnen altijd terecht met vragen en worden altijd vriendelijk te woord gestaan”.

Wat vind je het meest positief?

“Dat we een middel hebben wat direct aansluit bij ons kwaliteitsborging systeem. Wij werken met de balanced score card, kpi’s en de pdca cyclus. Het dashboard kunnen we gebruiken om de check binnen de pdca cyclus in te richten. Daarin hebben we in eerste instantie de noodzakelijke stap gezet voor monitoring van de kwaliteitsstandaarden uit het kwaliteitskader van de onderwijsinspectie. In tweede instantie kunnen we nu alle gewenste kpi’s die we binnen onze bedrijfsvoering hebben gesteld monitoren”.