Door: dr. Oscar Peters

Contactloos betalen heeft een vlucht genomen, Ridesharing is nog echt klein in Nederland, eHealth toepassing stijgen niet of nauwelijks en het gebruik van online online colleges stijgen licht.

Dat zijn enkele conclusies van de derde Newcom TechMonitor 2017. Sinds 2014 monitoren we de bekendheid en adoptie van (nieuwe) technologieen. Het is geen nieuws dat de ontwikkeling van technologieën steeds sneller gaat. Over de huidige adoptie van technologieën zijn voornamelijk internationale cijfers bekend. Specifiek voor Nederland zijn deze cijfers er veelal niet.

Om licht in deze duisternis te schijnen hebben we wederom een grote en representatieve groep Nederlanders ondervraagd voor het Newcom TechTrends onderzoek. Daarmee is in kaart gebracht in welke mate (technologische) innovaties bij de Nederlander bekend zijn en gebruikt worden.

In het onderzoek kijken we naar de bekendheid en het gebruik van diverse nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook brengen we de drivers en barrières voor adoptie van deze ontwikkelingen in kaart. Goed onderzoek begint bij een goede afbakening en dus moesten we keuzes maken in het aantal technologieen. We hebben de volgende technologieën onderzocht:

  • Contactloos betalen
  • Online colleges
  • Ridesharing
  • E-health toepassingen
  • Smartwatches
  • Drones, Virtual Reality

In bovenstaande presentatie ziet u de resultaten van deze studie. Het onderzoek geeft u een betrouwbaar beeld van de de adoptiegraad van innovaties onder Nederlands publiek.