Door: drs. Hans Hoekstra

Het vertrouwen in regionale omroepen is over het algemeen ruim voldoende. Uitgedrukt in een rapportcijfer komt het vertrouwen uit op een 7,4 gemiddeld. De rapportcijfers verschillen wel tussen de individuele omroepen. Dat geldt ook voor de mate waarin het publiek vindt dat regionale omroepen objectief zijn, kwaliteit leveren en feiten checken. Het vertrouwen in regionale omroepen kan, onder meer, vergroot worden als nieuws begrijpelijk gebracht wordt en de onderste steen boven gehaald wordt.

Een en ander blijkt uit de Media VertrouwensMonitor van Newcom. Hiertoe werden dit jaar 3.182 mensen (netto) ondervraagd die regionale omroepen kijken, luisteren, lezen of volgen.

Vertrouwen vergelijkbaar met andere mediumtypen

Het vertrouwen in regionale omroepen als mediumtype is vergelijkbaar met het vertrouwen in andere mediumtypen, waaronder regionale dagbladen en nieuwssites. Wel heeft men in regionale omroepen duidelijk meer vertrouwen dan in social media. De grootste groep ondervraagden (37%) heeft veel vertrouwen in regionale omroepen (rapportcijfer 9 of 10). Eén op de vijf ondervraagden heeft weinig vertrouwen in regionale omroepen (rapportcijfer 6 of lager).

Betrouwbaar en kwalitatief, maar komt de onderste steen boven?

Regionale omroepen worden veelal gezien als betrouwbaar en kwalitatief goed, maar de meningen zijn verdeeld als het gaat om oppervlakkigheid. Vier op de tien vinden de regionale omroep oppervlakkig. Men heeft daarnaast twijfels of de omroepen in hun nieuwsgaring de onderste steen altijd boven halen en hun feiten checken. Verder vraagt het publiek zich af of regionale omroepen altijd onafhankelijk, dus zonder commerciële belangen, opereren. Gemiddeld heeft 43% het gevoel dat gedeelde persoonlijke gegevens bij de regionale omroep veilig zijn.

Verschillen tussen omroepen zijn soms groot

De beleving verschilt op een aantal kenmerken sterk tussen de individuele regionale omroepen. Zo loopt de mate waarin men een omroep objectief vindt uiteen tussen 58% en 80%. Ook op de kenmerken ‘objectief’, ‘volledig’ en ‘transparant’ verschilt het beeld sterk tussen verschillende omroepen.

Vergroten van het vertrouwen

Naast de resultaten op totaalniveau en per omroep, analyseerde Newcom ook welke aspecten in welke mate bijdragen aan het vertrouwen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in zogeheten dissatisfiers en satisfiers. Dissatisfiers zijn feitelijk randvoorwaarden waar je als omroep minimaal aan moet voldoen. Men verwacht dat een omroep betrouwbaar is, feiten checkt, deskundig is en de waarheid brengt. Satisfiers bieden kansen om het vertrouwen te vergroten. Het brengen van nieuws op een begrijpelijke manier en het boven halen van de onderste steen zijn daarvan voorbeelden. Omroepen die beter scoren op deze kenmerken, genieten meer vertrouwen van hun publiek.

Iedere omroep zijn eigen vertrekpunt

Het vertrekpunt verschil daarbij per omroep. Met de cijfers van Newcom kunnen regionale omroepen bepalen hoe groot het vertrouwen in hun omroep is, op welke vlakken zij goed of juist minder goed scoren ten aanzien van andere omroepen en aan welke knoppen zij moeten draaien om het vertrouwen in hun omroep te vergroten.

Meer weten, download het rapport of neem contact op.