Door: drs. S. Buitinga

Via Waarstaatjegemeente.nl, een initiatief van de VNG dat gestart is in 2005, maakt Newcom de gemeentelijke prestaties in Nederland inzichtelijk. Per 1 januari 2013 gaat er een nieuwe standaard in.

De gestandaardiseerde onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl geven gemeenten niet alleen kennis ter verbetering van de dienstverlening, maar het is ook een instrument om verantwoording af te leggen richting burgers en stakeholders.

Nieuwe standaard

Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe standaard voor het burgeronderzoek van Waarstaatjegemeente.nl in. De wijzigingen maken het voor gemeenten nog aantrekkelijker om hun prestaties op verschillende thema’s te weten en zichzelf te vergelijken met andere gemeenten. De belangrijkste wijziging is dat de (vijf) burgerrollen worden vervangen door (acht) maatschappelijk thema’s, zoals veiligheid, woonklimaat, gezondheid en arbeidsparticipatie. De vernieuwde opzet sluit beter aan bij ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben.

Bent u werkzaam bij een gemeente? En wilt u meer weten over de veranderingen in Waarstaatjegemeente.nl? Neem contact op met ons via 053-483 6600 of info@newcomresearch.nl.