Door: drs. S. Buitinga

Eén op de vijf Nederlanders stelt in het afgelopen jaar zorg te hebben uitgesteld door het hogere eigen risico. Dit geldt met name voor zorg van de tandarts en fysiotherapeut.

Een kwart van de Nederlanders verwacht door het hogere eigen risico ook volgend jaar zorg te moeten uitstellen. Dit blijkt uit het trendrapport Gezondheidszorgmonitor 2012 van Newcom Research & Consultancy.

Nederlanders vinden het eigen risico in de zorg onacceptabel hoog

De meeste Nederlanders (86 procent) verwachten dat de kosten die ze zelf moeten maken voor de zorg de komende jaren zullen toenemen. Een derde van de Nederlanders heeft echter nu al moeite om de jaarlijkse kosten van de Gezondheidszorg op te brengen. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt de hoogte van het eigen risico van 350 euro in 2013 nog acceptabel.

Een kwart van de Nederlanders kijkt voordat ze gebruik maakt van zorg wat dit betekent voor het eigen risico. Ruim de helft van de Nederlanders zou graag meer inzicht willen hebben in de kosten van de zorg om zo meer verantwoord gebruik te kunnen maken van zorg. Toch noemt nu 70 procent zich al kostenbewust als ze gebruik maken van zorg.

Kostenbesparende maatregelen moeten niet de zwakkeren in de samenleving treffen

Om de kosten in de zorg tegen te gaan, zien ruim acht op de tien Nederlanders met name baat bij het beter organiseren van de zorg door een betere afstemming en samenwerking van verschillende zorgpartijen, gevolgd door het minder investeren in het management in de zorg en door meer te investeren in preventie. Ook het vervangen van dure geneesmiddelen door goedkopere varianten kan rekenen op bijval van de helft van de Nederlanders.

De mogelijke maatregelen van het kabinet om mensen binnen de langdurige zorg een extra bijdrage te vragen (bijvoorbeeld bij ouderen of bij de lichamelijke verzorging van chronisch zieken) kan niet echt op bereidwilligheid rekenen, slechts 8 procent vindt dit een goed plan. Een eigen bijdrage voor een bezoek aan de spoedeisende hulp zonder verwijzing van de huisarts kan echter wel weer op meer bijval rekenen, nagenoeg de heft van de Nederlanders vindt dit een goed plan.

De meningen zijn verdeeld over het feit dat de ziektekostenpremie niet meer inkomenafhankelijk wordt. Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt het goed dat deze maatregel van de baan is, ten opzichte van een derde van de Nederlanders die deze mening niet deelt. Dit zijn met name de mensen die nu een lager inkomen hebben.

Zorg in Nederland kwalitatief hoog, maar steeds minder betaalbaar

Positief om te zien is dat de Nederlanders wel tevreden zijn over de zorg in het algemeen en met name over de kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid van de zorg. De zorg wordt in het algemeen gewaardeerd met een 7,0. Dit is hoger dan voorgaande jaren, zo werd de zorg in 2011 nog met een 6,6 gewaardeerd en in 2010 met een 6,8. Ook heeft de meerderheid van de Nederlanders nog steeds veel vertrouwen in de zorg. Wel blijft de zorg – net als in voorgaande jaren – nog achter op gastvrijheid, persoonlijkheid en betaalbaarheid.

Ook de prioriteiten van de zorg liggen dit jaar sterker op het goedkoper maken van de zorg.

De top 5 voor de zorg ziet er in de optiek van de Nederlanders het volgt uit:

  • Goedkopere zorg
  • Kwaliteit van de zorg
  • Ruimer basisverzekeringspakket
  • Kortere wachttijden
  • Meer persoonlijke aandacht

Waar voorgaande jaren de kwaliteit van de zorg nog de meeste prioriteit kreeg, gevolgd door de kortere wachtlijsten. De persoonlijke aandacht blijft een aandachtspunt; nog steeds heeft slechts een derde van de Nederlanders het gevoel dat binnen de zorg de patiënt echt centraal staat (in vergelijking met 33 en 34 procent in 2011 en 2010).

Zie ook nieuwsbericht op NU.nl: ‘Een derde kan zorgkosten moeilijk opbrengen’