Door: drs. Neil van der Veer

Newcom heeft in februari 2020 een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 4.300 Nederlanders van 16 jaar en ouder naar het huidige gebruik en de potentie van de elektrische fiets.

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders een elektrische fiets gebruikt. Dit percentage is het hoogst onder 65-plussers (38%) en neemt af naarmate men jonger wordt. Onder de groep tot 44 jaar gebruikt 1 op de 6 een elektrische fiets.

Naast het huidige gebruik overweegt bijna de helft, van hen die nog geen elektrische fiets heeft, om er een aan te schaffen. Onder 35- tot 45-jarigen is dit aandeel het grootst, terwijl de groep van 65 jaar en ouder het minst vaak overweegt een e-bike te kopen. Het huidige gebruik met de potentie tezamen resulteert in een totaal toekomstig gebruik van ruim 4 op de 10 Nederlanders. Dit is een voorzichtige prognose.

Onder degenen die geen elektrische fiets overwegen, vormt prijs de grootste barrière. De helft geeft dit als voornaamste argument. Daarnaast geeft 4 op de 10 mensen aan liever op eigen kracht te fietsen en ongeveer 1 op de 3 vindt dat een elektrische fiets niet bij hen past. Onder de groep 65 jaar en ouder geeft 1 op de 5 aan dat ze de elektrische fiets te gevaarlijk vinden.

Alle resultaten zijn ook kosteloos te downloaden door onderstaand formulier in te vullen.