Door: drs. Niels Couvreur

Newcom heeft in februari 2020, nog voor de Corona-crisis, een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 4.300 Nederlanders naar de bekendheid, het huidige gebruik en het potentiële gebruik van de private lease auto in Nederland. 

Uit het onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Nederlanders bekend is met het private leasen van een auto. Het aandeel Nederlanders dat gebruik maakt van een private lease auto bedraagt 4%. Het gebruik is het hoogst onder jonge, hoogopgeleide mannen met een bovenmodaal inkomen.

Aan de respondenten werd gevraagd of zij bij een volgende auto private lease zouden overwegen. Een derde van de Nederlanders zou dat (misschien) overwegen. Het huidige gebruik in combinatie met de mensen die (misschien) overwegen, resulteert in een voorzichtige prognose van het toekomstig gebruik. Dan gaat het om 1 op de 6 Nederlanders vanaf 18 jaar en ouder die een private lease auto gaan gebruiken.

De gepercipieerde kosten en het vastzitten aan een contract zijn belangrijke redenen om private lease (nog) niet te overwegen. Ruim de helft vindt het te duur en 40% wil liever nergens aan vast zitten. Het bezitten van een eigen auto weegt met name onder 65-plussers zwaar mee als reden om private lease niet te overwegen.

Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek? Deze zijn kosteloos te downloaden door onderstaand formulier in te vullen.