Door: drs. Neil van der Veer

Medio april 2020 heeft Newcom scholieren en studenten vanaf 16 jaar en ouder ondervraagd over de ‘Staat van het (thuis)onderwijs en oriëntatieproces’ tijdens de Coronacrisis. In totaal hebben 515 respondenten (netto) deelgenomen aan het onderzoek. De respondenten zijn verspreid over havo/vwo, hbo en wo. 

In deze Corona tijd ervaren Scholieren en studenten het thuisonderwijs zeer wisselend. Onder de WO’ers is de helft (zeer) tevreden over het thuisonderwijs. Onder de Havisten/Vwo’ers zijn 4 op de 10 tevreden. Tegelijkertijd zien ze ook voordelen zoals beter contact met docenten en minder reistijd.

Door Corona is het oriëntatietraject voor de helft van de (zoekende) scholieren/studenten wel (veel) moeilijker geworden. Scholieren hebben vaak al een (offline) open dag bezocht, terwijl hbo-studenten relatief vaak een digitale open dag hebben bezocht.

Onder 4 van de 10 (oriënterende) scholieren/studenten bestaat nog behoefte aan een reguliere open dag. Ook bestaat een gedeelde behoefte aan persoonlijke kanalen, zoals chatten en een digitale les volgen.

Het zijn relatief vaak middelbare scholieren die moeite hebben om alleen op basis van digitale oriëntatiemiddelen een keuze te maken. Om een definitieve keuze te maken willen zij alsnog graag een normale open dag

Wilt u meer lezen? Vul onderstaande formulier in en ontvang gratis het rapport.