Door: drs. Neil van der Veer

Newcom meet het welbevinden van uw medewerkers. Vervolgens spiegelen wij uw afdeling of overheidsorganisatie aan een zeer actuele benchmark van augustus 2020. Hieronder leest u er alles over.

Wat valt landelijk op? Ontvang nu gratis het gehele rapport.

 • Voor 1 op de 10 werkenden bij de overheid is de werksituatie gewijzigd.
  Binnen de overheidssector zijn relatief meer vrouwen bang om hun baan te verliezen.
 • Zeven op de tien overheidsmedewerkers werkt momenteel volledig of deels vanuit huis. Hetzelfde aandeel wil in de toekomst (deels) vanuit huis blijven werken.
 • Voor 1 op de 5 overheidsmedewerkers is de werkdruk momenteel (veel) te hoog.
  Drie op de vier organisaties heeft zich goed aangepast aan de Corona situatie.

Vul onderstaand formulier in en ontvang geheel kosteloos het gehele onderzoeksrapport.

Hoe staat het welbevinden van uw afdeling of overheidsorganisatie er nu voor?

Het hoeft geen betoog dat uw medewerkers bepalend zijn voor het succes van uw organisatie. Tevreden medewerkers – en nog belangrijker – betrokken en bevlogen medewerkers, hebben een positief effect op de tevredenheid van uw doelgroep en op de organisatieresultaten.

Krijg de juiste sturingsinformatie en verhoog het welbevinden

Heeft u écht volledig vat op hoe uw ambtenaren zich voelen? Om de inzichten goed, effectief en efficiënt in kaart te brengen heeft Newcom we een basis vragenlijst ontwikkeld met een aantal verdiepende modules. De Onderzoeksaspecten vallen uiteen in een aantal abstractieniveaus:

 • Op individueel niveau: hieronder vallen vragen over hoe men zich momenteel voelt, hoe men het thuiswerken ervaart en o.a. welke werklast wordt ervaren.
 • Op teamniveau: deze modules zijn gericht op de communicatie, steun en helderheid vanuit de directe omgeving.
 • Op organisatieniveau: dit onderdeel gaat in op gevoelens van verbondenheid en wat men vindt en verwacht qua communicatie en hoe men in het algemeen denkt over de organisatie.
 • Ook kunt u gemakkelijk een aantal vragen naar wens toevoegen.

Helder inzichtelijke dashboards en benchmark rapportage

U krijgt helder inzichtelijk hoe men de organisatie en het team beleefd. Met behulp van een overzichtelijk dashboard en aanverwant rapport weet u precies hoe de medewerkers het beleven. We rapporteren verschillen en overeenkomsten tussen afdelingen & clusters. Newcom heeft binnen uw sector een actuele en grootschalige benchmark waar u de gegevens aan kunt spiegelen.

Hoe doet u mee?

U kunt het gevalideerde instrument per direct inzetten, waarbij u een aantal vragen op maat kunt toevoegen. Het instrument kan ook alleen voor uw afdeling en/of team worden uitgezet. Het geheel is AVG proof: uw medewerkers kunnen onafhankelijk, anoniem en veilig hun mening geven. Newcom is ISO 27001 gecertificeerd.

Vraag vandaag nog de brochure en de recente onderzoekscijfers met uitgebreide informatie aan.