Door: drs. R. Sival

Hoe groot is de deeleconomie werkelijk?

“De deeleconomie is groot!” “tegenwoordig draait het om delen en niet om bezit”. Zomaar twee uitspraken die we regelmatig horen. Voor de 2e keer op rij hebben we de werkelijke cijfers in kaart gebracht. Hoe groot is de deeleconomie werkelijk in Nederland? Wie maken er eigenlijk gebruik van? En wat is de ontwikkeling?

Het onderzoek is begin dit jaar uitgevoerd onder een zeer representatieve steekproef van maar liefst 10.000 respondenten. De bekendheid van de verschillende sociale initiatieven is vrij groot. Niet verassend is dat Airbnb, SnappCar en Thuisafgehaald het meest bekend zijn.
Het gebruik is nog steeds relatief klein. Als we kijken naar de innovation adoption lifecycle, dan gaat het bij alle onderzochte platformen om de zogenaamde innovators. Anders geformuleerd: geen van de platformen komt boven de 2.5 procent gebruikers uit.

Wel zien we bijna bij alle platformen een stijging ten opzichte van vorig jaar, exact 1 jaar geleden gemeten. Gezien deze ontwikkelingen, verwachten ook wij dat de deeleconomie zal groeien. Maar we denken genuanceerd over het tempo waarmee. “Tegenwoordig draait het om delen en niet om bezit” kunnen we verwerpen als hypothese. Wij verwachten dat het nog een aantal jaar zal duren voordat de groepen substantieel zijn.