Nederlanders krijgen steeds meer vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg

Ook de tevredenheid ten aanzien van de gezondheidszorg vertoont een stijgende lijn. De waardering voor zorgverleners en zorgaanbieders is eveneens toegenomen. De zorg staat vooral bekend als kwalitatief hoogwaardig en steeds vaker als patiëntvriendelijk en persoonlijk.

Dit blijkt uit de Gezondheidszorgmonitor van Newcom Research & Consultancy
Sinds 2010 meet Newcom regelmatig de beleving van de gezondheidszorg onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, waardoor trends in beleving inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De editie van 2023 heeft plaatsgevonden in eind mei/begin juni onder 1.141 respondenten die een representatieve groep vormen voor Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid over de zorg met een 7,2 op het hoogste punt ligt sinds de start van de metingen. Dat geldt ook voor het vertrouwen in de zorg. 62% van de ondervraagden heeft (zeer) veel vertrouwen in de gezondheidszorg.

Gezondheidszorg Monitor

Nederlanders beleven de zorg als kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en patiëntvriendelijk

De beeldvorming is positiever geworden sinds de laatste meting in 2018. Men ervaart meer patiëntvriendelijkheid en klantgerichtheid. De lange termijnontwikkeling laat zien dat men de zorg steeds vaker ervaart als patiëntvriendelijk en persoonlijk.

De waardering voor zorgverleners en zorgaanbieders is in de breedte toegenomen

Verpleegkundigen zijn de meest gewaardeerde zorgverleners (7,8). Onder de zorgaanbieders is de meeste waardering voor revalidatiecentra (7,4) en ziekenhuizen (7,4). Ten opzichte van eerdere metingen is met name de waardering voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen gestegen.

De beleving van kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en patiëntvriendelijk zorg heeft veel impact op de algehele tevredenheid. Nederlanders die ontevreden zijn over de gezondheidszorg (5 of lager) zijn vooral minder te spreken over de toegankelijkheid en klantgerichtheid van de zorg. Bijna tweederde van hen voelt zich vooral een product als men gebruik maakt van zorg en mist de persoonlijke benadering.

Over het onderzoek

De Gezondheidszorgmonitor wordt sinds 2010 op regelmatig basis gehouden door Newcom Research & Consultancy om zorgaanbieders inzicht te geven in vertrouwen en waardering van de zorgconsument en de impact van veranderingen in de zorg (nieuwe technologieën, marktwerking, nieuwe toetreders en veranderende patiëntbehoeften en –verwachtingen) te monitoren. Het onderzoek kan gratis gedownload worden.

Copyright 2023 Newcom Research & Consultancy B.V.

Alle rechten voorbehouden. U mag publiceren. Maar niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt worden zonder bronvermelding.

De bron die u dient te vermelden is Newcom.nl, inclusief (indien online) een werkende hyperlink en logo vermelding.