Huisartsen zien verbeterpunten in verwijsafspraken met ziekenhuizen

Nog steeds vinden huisartsen dat ze te maken hebben met deskundige en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuizen, maar in vergelijking met vier jaar geleden zijn er wel kritischere geluiden vanuit de huisartsen. Vooral als het gaat om de bereikbaarheid van de specialisten en de informatievoorziening. Ook zijn de processen niet altijd even efficiënt en kent men onderling elkaar minder dan voor Covid.

Bovenstaande blijkt uit een grootschalig onderzoek onder huisartsen over de beleving ten aanzien van ziekenhuizen. Het onderzoek is geïnitieerd door e Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en onderzoeksbureau Newcom met medewerking van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en is uitgevoerd in het najaar van 2022.

Aan het onderzoek hebben ruim 1.700 huisartsen, verspreid over heel Nederland, hun mening gegeven over hoe zij de samenwerking met ziekenhuizen ervaren. De inzichten die zijn opgehaald betreffen de ziekenhuizen waar men zelf naar toe verwijst. Het gaat daarbij over de beeldvorming, de contactbeleving en mogelijke verbeterpunten.

Huisartsen geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,4 voor de ziekenhuizen waar ze contact mee hebben en de patiënt heen verwijzen. Wel zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen. De hoogste waardering is een 8,3 en de laagste waardering betreft een 6,2.

De hoge waarderingen worden gestuwd door het betrekken van de huisarts bij de behandeling, het gemakkelijk en efficiënt samenwerken tussen ziekenhuis en huisarts, en het gevoel dat de patiënt daadwerkelijk centraal staat. Hooggewaardeerde ziekenhuizen halen hoge scores op deze drie factoren. En landelijk gezien is juist op deze factoren ook winst te halen.

Als het gaat om terugverwijzen en transmurale zorg zijn huisartsen relatief kritisch ten aanzien van de ziekenhuizen. Er wordt weinig consistentie en samenwerking tussen afdelingen beleefd.

Huisartsen geven een krappe voldoende rapportcijfer voor het proces van terugverwijzen en de transmurale zorg. Afdelingen werken nog (relatief) weinig samen ten behoeve van een integraal behandelplan en er is nog weinig consistentie wat betreft transmurale afspraken. De LHV verwacht dat de resultaten van dit onderzoek behulpzaam kunnen zijn bij overleg tussen ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de naar hen verwijzende huisartsen.

Wilt u meer lezen over de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark Huisartsen? Klik op onderstaand product en ontvang gratis het rapport.