Door: drs. Neil van der Veer

Vergelijk het eigen ziekenhuisimago met het landelijke of regionale beeld

Vorig jaar hebben we een grootschalig onderzoek naar het imago van ziekenhuizen geïnitieerd onder publiek, bezoekers en patiënten. Elk ziekenhuis is gemeten op bekendheid, reputatie, imago en loyaliteit. Dit jaar gaan we wederom onderzoek doen, maar nu onder de verwijzers.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) houden we dit grootschalige landelijk imago-onderzoek. In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark – Verwijzers worden 2.000 huisartsen gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur. Ook de specialismen komen aan bod en waarom men wel of juist niet doorverwijst naar een ziekenhuis.

Na dit onderzoek weet u als ziekenhuis precies hoe u er voor staat onder huisartsen en waarom ze bijvoorbeeld aan u doorverwijzen (of juist niet). Uniek aan deze monitor is dat u weet wat de sterke punten van het ziekenhuis zijn ten opzichte van de landelijke benchmark. Desgewenst kan uw ziekenhuis de eigen resultaten ook vergelijken met de regionale cijfers.

Direct meer informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie? Vul a.u.b. onderstaand formulier in en we zorgen er vandaag nog voor dat u beschikt over uitgebreidere informatie.

{FormBuilder form=’2018-imago-ziekenhuiszen-huisartsen’}