Door: drs. I. Duchateau

Door de stijgende kosten voor kinderopvang zoeken veel ouders naar alternatieven. De dalende vraag lijkt zich door te zetten de komende tijd. Maar tegelijk zijn er kansen waarmee de sector de negatieve trend zou kunnen doorbreken. Dat blijkt uit onderzoek in maart van Newcom Research & Consultancy onder een representatieve groep moeders van jonge kinderen.

Hoe staat de kinderopvang er voor?

Moeders zijn – over het algemeen – tevreden over de kinderopvangaanbieder. Ze zien dat hun kind(eren) met plezier naar de kinderopvang gaan en zien formele kinderopvang als een meerwaarde in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De gestegen kosten hakken echter flink in de vraag naar kinderopvang. Voor acht op de tien moeders die aangeven minder kinderopvang te hebben afgenomen in de afgelopen maanden waren de toegenomen kosten bepalend voor hun keuze. De gevolgen voor de werkprivé balans zijn evident. Zo is ruim een kwart van de moeders zelf minder gaan werken en bij één op de zeven moeders is (ook) de partner minder gaan werken. Ook opa en oma zijn favoriet als opvangadres.

Waar liggen kansen?

Herstel begint bij uitgaan van de eigen kracht. Basisprocessen en kwaliteit moeten op orde zijn en blijven. Aansprekende initiatieven bij de klant hebben betrekking op flexibilisering van het aanbod en maatwerk bij afrekening. Daarnaast staat de klant open voor verdergaande digitalisering. Apps en online communities: van deze tijd en kunnen rekenen op draagvlak. De roep om meer aandacht voor ‘outdoor’ is een ander (nieuw) fenomeen. Denk daarbij aan natuuractiviteiten en meer activiteiten op het gebied van sport en beweging.

Klant nog niet centraal genoeg

Klantgerichtheid zegt iets over de mate waarin een aanbieder de klant centraal stelt en hem als uitgangspunt neemt in alles wat hij doet. Bijna de helft van de ondervraagde moeders zegt dat zij zich niet centraal vindt staan bij haar kinderopvangaanbieder. Anno 2013 en in de komende jaren moet de klant extreem centraal worden gesteld. Weten wat de klant boeit en bindt, wat zijn échte behoeftes zijn en hem betrekken bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën. De klant als uitgangspunt nemen en niet als eindpunt. Daar gaat het om.

Over het onderzoek

Aan de peiling hebben 373 moeders meegewerkt met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het online onderzoek is in maart 2013 uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy in samenwerking met tijdschrift Management Kinderopvang.

Rapport bestellen?

{FormBuilder form=’rapport-kinderopvang-mei-2013′}