Door: drs. S. Boekee

Nederlanders beoordelen dit jaar de zorg positiever dan voorgaande jaren. Aandachtspunten binnen de zorg blijven de gastvrijheid, persoonlijkheid en betaalbaarheid. Slechts een derde van de Nederlanders is van mening dat binnen de zorg de patiënt echt centraal staat. De helft van de Nederlanders voelt zich nog steeds vaak een ‘product’ wanneer ze gebruik maken van de zorg en mist men iemand die echt met hun meedenkt. Dit blijkt uit het Newcom rapport Gezondheidszorgmonitor 2012.

Men is positief over zorgverleners, kritisch over de organisaties

Net als voorgaande jaren worden de zorgprofessionals allemaal positief beoordeeld, variërend van een 7,1 tot een 7,7. Over de instellingen zelf zijn de Nederlanders kritischer. Ziekenhuizen worden het meest positief beoordeeld met een 6,9, gevolgd door instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (6,7), thuiszorginstellingen (6,5) en verzorg- en verpleeghuizen (6,3). Dit is vergelijkbaar met het beeld van voorgaande jaren. Zorgverzekeraars blijven – net als voorgaande jaren – laag scoren in de optiek van de Nederlanders. Gemiddeld worden zij met een 5,6 beoordeeld. Voor alle instellingen geldt dat het algemene beeld negatiever is dan wanneer specifiek gevaagd wordt naar een rapportcijfer van bijvoorbeeld het eigen ziekenhuis of de eigen zorgverzekeraar.

Kosten van de zorg

Een derde van de Nederlanders geeft aan moeite te hebben om de jaarlijkse kosten van de Gezondheidszorg op te brengen. De kosten in de zorg en het hoge eigen risico zijn redenen om zorg uit te stellen. In totaal geeft 22 procent van de Nederlanders aan in het afgelopen jaar zorg te hebben uitgesteld door het hogere eigen risico. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt de hoogte van het eigen risico van 350 euro in 2013 nog acceptabel. Een kwart van de Nederlanders verwacht door het hogere eigen risico volgend jaar zorg te moeten uitstellen.

Over het onderzoek

Newcom Research & Consultancy heeft in november 2012 de Gezondheidszorgmonitor uitgevoerd onder 1150 Nederlanders. Dit is de zesde studie van de Gezondheidszorgmonitor. Sinds 2006 wordt deze jaarlijks uitgevoerd om trends en ontwikkelingen in de Gezondheidszorg te kunnen monitoren. Binnen het onderzoek staan onderwerpen centraal als de algemene waardering en imago van de zorg en specifieke zorgpartijen, financiering, fusies/samenwerking, marktwerking en professionalisering. Het onderzoek is online afgenomen onder leden van het onderzoekspanel MijnOpinie.nl. De onderzoeksgroep vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

Wat levert het onderzoek op?

Het grootschalige trendonderzoek verschaft inzicht in de ervaringen, wensen, verwachtingen, belevingen en behoeften van Nederlandse zorgconsumenten ten aanzien van onze gezondheidszorg in het algemeen en diverse zorgaanbieders in het bijzonder. Het onderzoek legt tendensen en ontwikkelingen betreffende zorg- en gezondheidsbeleving bloot. De GezondheidszorgMonitor 2012 biedt u hiermee handvatten ter optimalisering van uw eigen organisatiestrategie.

Onderstaand een extract van het totale rapport.

Het complete rapport is vanaf nu kosteloos te bestellen via onderstaande bestelmodule:

{FormBuilder form=’gezondheidsmonitor2012-alias’}