Door: drs. N. van der Veer

Bijna 24 procent van de Nederlanders heeft op één van haar apparaten een Adblocker geïnstalleerd. Een Adblocker is een programma dat geïnstalleerd kan worden op een smartphone, tablet of computer, waardoor advertenties en/of banners op nieuwssites worden geblokkeerd. Het profiel van gebruikers van Adblockers bestaat uit overwegend hoger opgeleiden, tot 45 jaar en man. Dit zijn enkele resultaten uit de Newcom VertrouwensIndex, een tweejaarlijks onderzoek naar media en vertrouwen onder 700 Nederlanders.

Installatie van een Adblocker heeft een directe relatie met vertrouwen in de media bron

Opvallend is dat mensen die minder vertrouwen in media hebben vaker Adblockers hebben geïnstalleerd. Zij nemen de informatie minder snel voor waar aan, zijn minder tevreden over de manier waarop gebeurtenissen worden weergegeven, en twijfelen significant vaker over de bronnen dan degenen die geen Adblocker hebben geïnstalleerd. Ook schatten ze de kwaliteit van de berichten op (nieuws)sites lager in.

Profiel: Vooral hoger opgeleiden, mannen en/of tot 45 jaar

Onder de vrouwen heeft 13 procent een Adblocker geïnstalleerd, terwijl 32 procent van de mannen een Adblocker heeft geïnstalleerd op 1 of meerdere apparaten. Als we kijken naar bijvoorbeeld hoger versus lager opgeleiden, dan zien we percentages van respectievelijk 29 procent en 13 procent. En  als we leeftijd analyseren, dan zien we dat vooral de groep tot 45 jaar een dergelijke Adblocker heeft geïnstalleerd.

Uiteindelijk wel begrip voor advertenties in tegenstelling tot gaan betalen voor (nieuws)sites

Toch is er zowel bij de mensen die wel of juist geen Adblocker hebben geïnstalleerd begrip voor de advertenties. De helft van de mensen die een Adblocker hebben geïnstalleerd (51 procent) is het eens met de stelling, dat ‘Websites wel advertenties en banners moeten opnemen om te kunnen bestaan’. Onder degenen die het niet hebben geïnstalleerd is dat niet veel hoger, namelijk 56 procent. Ook hebben we in het onderzoek gekeken naar het alternatief: betalen voor de (nieuws)sites die ze bezoeken. Onder degenen die een Adblocker hebben geïnstalleerd, geeft slechts 16% aan dat ze liever betalen dan dat ze advertenties en banners te zien krijgen.

Over het onderzoek

Newcom voerde het onderzoek online uit in oktober 2015 onder een representatieve steekproef van 700 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek over vertrouwen en media wordt vanaf 2010 om de twee jaar herhaald. In deze editie van 2015 zijn extra vragen opgenomen over Adblockers. In de volgende editie brengen we trends in kaart en gaan we specifieker in devices (computer, notebook, laptop, smartphone of tablet).