Door: drs. N. van der Veer

Newcom is al ruim 5 jaar partner van de Nationale Denktank. De Nationale Denktank is een instituut dat elk jaar met een onafhankelijke blik gedegen analyses uitvoert en innovatieve ideeën en concrete oplossingen ontwikkelt om de Nederlandse maatschappij vooruit helpen. Newcom helpt in de analyse fase om de verschillende maatschappelijke thema’s te doorgronden.

Onderwijs in de toekomst

Dit jaar staat onderwijs centraal, in het bijzonder het Primaire onderwijs. De Nationale Denktank onderzocht de volgende hoofdvraag: “Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving? “.

De resultaten zijn nu beschikbaar en zijn gebaseerd op meer dan 100 interviews en uitgebreid literatuuronderzoek. Ten slotte zijn er drie uitgebreide enquêtes gehouden: onder de Nederlandse bevolking, onder leraren en schoolleiders, en onder schoolbesturen. In de afgelopen maanden heeft Newcom in samenwerking met de Nationale Denktank hiervoor een onderzoek uitgevoerd onder 1000 Nederlanders en bijna 800 leraren naar het thema Leren van de Toekomst.

Enkele conclusies van de Nationale Denktank

  • Maatschappelijke doelen ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’ zijn onderbelicht in het Nederlandse onderwijs
  • De ontwikkeling van het jonge kind krijgt weinig aandacht, ondanks een groot potentieel
  • Onderwijsvernieuwingen vereisen lerende scholen
  • Onderwijsstelsel: partijen houden elkaar in de houdgreep

De meerderheid van de Nederlanders (60 procent) vindt dat scholen meer aandacht moeten besteden aan sociaalemotionele vaardigheden. Onder de leraren geeft zelfs 75 procent aan dat ze meer tijd willen besteden aan persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen. Een bijna even groot percentage geeft aan dat er teveel nadruk ligt op cijfers.

Resultaten direct voor u beschikbaar

Deze en alle andere uitkomsten van het onderzoek vindt u hier. Voor een beknopte(re) presentatie kunt u hier klikken. Op dit moment is de Nationale Denktank bezig met oplossingen voor deze vraagstukken. Die worden op 7 december 2015 in Amsterdam gepresenteerd.

‘We do not learn from experience… we learn from reflecting upon experience.’
John Dewey