Door: drs. H. Hoekstra

Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark – Huisartsen 2022

Vorig jaar hebben we een grootschalig onderzoek naar het imago van ziekenhuizen geïnitieerd onder publiek, bezoekers en patiënten. Elk ziekenhuis is gemeten op bekendheid, reputatie, imago en loyaliteit. Dit jaar gaan we wederom onderzoek doen, maar nu onder de huisartsen: Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark – Huisartsen 2022.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) houden we dit grootschalige landelijk imago-onderzoek. In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark – Verwijzers worden 1.500 huisartsen gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur. Ook komt aan bod waarom men wel of juist niet doorverwijst naar een ziekenhuis. En ook hoe men denkt over de transmurale afspraken en de samenwerking met de specialisten van jouw ziekenhuis.

Na dit onderzoek weet je als ziekenhuis precies hoe je ervoor staat onder huisartsen en waarom ze bijvoorbeeld aan jullie doorverwijzen (of juist niet). Uniek aan deze monitor is dat je weet wat de sterke punten van het ziekenhuis zijn ten opzichte van de landelijke benchmark. Desgewenst kan jouw ziekenhuis de eigen resultaten ook vergelijken met de regionale cijfers.

Afname resultaten

Via onderstaande formulier kun je je direct aanmelden voor afname van de resultaten. Bij aanmelding nemen we contact met jou op ter afstemming. Afname is alleen mogelijk voor ziekenhuizen.