Door: drs. N. van der Veer.

Thuiswerken heeft blijvend een grote impact op het mobiliteitsgedrag. In juni geven nog steeds 1.5 miljoen forenzen aan dat ze ‘overtuigd thuiswerker zijn. Zij werken momenteel meerdere dagen thuis en willen dat ook blijven doen. Onder de OV-forens is het effect van thuiswerken nog groter. 

Waar in februari 340.000 OV-forensen aangaven thuis te willen blijven werken, geeft op dit moment 310.000 OV-forensen aan dat nog steeds te willen blijven doen. Uit deze cijfers blijkt dat er nog steeds fors minder reizigers dan voor de pandemie met het OV zullen reizen. 

Dit blijkt uit de update meting van de Nationale Smart Mobility Monitor van Newcom. Newcom heeft sinds de intrede van Covid voor de tweede keer grootschalige landelijk onderzoek gedaan. Het eerste onderzoek is vlak voor Corona (februari 2020) gedaan en in februari 2022 is deze studie herhaald. Onder dezelfde groep forenzen is met zogenaamde longitudinale volgmetingen in juni opnieuw gevraagd naar hun reisgedrag en reisintenties.

Nu de lockdown al weer een tijd geleden is, is een groot deel van de forensen allerminst van plan weer structureel naar het werk te reizen. Van de Autoforensen die in februari aan gaven overtuigde thuiswerker te zijn, geeft 80 procent dat nog steeds aan. Vooral onder de OV-Forens is dat effect nog sterker: 91% wil na 4 maanden vast blijven houden aan (deels) thuiswerken. Deze resultaten geven aan dat de terugkeer naar het OV nog geen gegeven is onder een deel van de reizigers. Vooral de reizigers van middelbare leeftijd en hoger opgeleid geven aan dat ze deels thuis (willen blijven) werken.

Opvallend is dat thuiswerken door werkgevers wordt gefaciliteerd: 4 op de 5 thuiswerkers heeft een zekere keuzevrijheid gehad. Voor het gros van de medewerkers gaat het vooral om informele afspraken tussen medewerkers en werkgevers. De forensen die (deels) thuis werken voelen zich niet belemmerd door de werkgever.

Newcom deelt de informatie graag met u.

Benieuwd geworden naar alle resultaten?