Door: drs. H. Hoekstra

Nederlanders gebruiken gemiddeld 5 nieuwsapps.

Ruim 12 miljoen volwassen Nederlanders gebruiken één of meer nieuwsapps. Gemiddeld gebruikt men bijna 5 nieuwsapps. Gebruikers ervaren deze apps overwegend als informatief, actueel en betrouwbaar. Deze apps worden gewaardeerd met een rapportcijfer 7,2.

Dit blijkt uit de Nationale Nieuwsapp Monitor van Newcom Research & Consultancy en Pinch. In dit onderzoek werden ruim 7.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder gevraagd naar bekendheid met en gebruik van nieuwsapps, hun beleving van en waardering voor de apps die ze gebruiken. Daarnaast werden de behoeften van gebruikers in kaart gebracht.

Belangrijke nieuwsbron

Van de 12,1 miljoen gebruikers gebruiken 9,3 miljoen volwassen Nederlanders dagelijks één of meer nieuwsapps. Gemiddeld gebruikt men bijna 5 van deze sapps, waarvan 2,5 dagelijks. Hiermee vormen nieuwsapps een belangrijke bron van nieuws. Naast de grote landelijke nieuwsapps worden op grote schaal regionale nieuwsapps gebruikt, met name in de provincies buiten de Randstad. Daar ligt het gebruik van regionale deze apps soms nog hoger dan het gebruik van landelijke nieuwsapps.

Informatief en gebruikersvriendelijk

Zeven op de tien nieuwsapp-gebruikers ervaren ze als informatief, actueel en betrouwbaar. Tweederde ervaart dat nieuwsapps gebruikersvriendelijk zijn, goed functioneren en overzichtelijk zijn. Overwegend is men dus redelijk tevreden. Dit uit zich in een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. De ervaringen lopen echter wel sterk uiteen. Zo zouden drie op de tien gebruikers hun nieuwsapp niet aanbevelen aan anderen. Bijna twee van de tien geven een onvoldoende.

Jongeren zijn kritisch

Vooral jongere gebruikers zijn kritisch. De leeftijdsgroep van 18-24 jaar gebruikt relatief veel nieuwsapps, maar waarderen deze minder. Op alle gemeten kenmerken, zowel inhoudelijk als functioneel, zijn jongeren minder positief dan wat oudere gebruikers. De leeftijdsgroepen van 50-64 jaar en 65 jaar of ouder zijn het meest positief over de apps die zij gebruiken. Een en ander heeft te maken met de verwachtingen die men heeft van deze apps.

Kort, feitelijk en gratis

Eén van de basisbehoeften ten aanzien van deze apps is dat deze informatief en betrouwbaar zijn. De voorkeur qua vorm gaat daarbij uit naar kort en feitelijk nieuws in de vorm van tekst. Men heeft liever een gratis app met reclame dan een betaalde app zonder reclame. Verder kunnen deze apps toegevoegde waarde bieden door volledig, overzichtelijk en vernieuwend te zijn. Tot slot hebben gebruikers qua functionaliteiten graag controle over het ontvangen van pushberichten.

Newcom deelt de informatie graag met u

Benieuwd geworden naar alle resultaten?