Door: drs. H. Hoekstra

De route van huisarts naar ziekenhuis

Als een patiënt naar een ziekenhuis moet, is er vaak keuze uit meerdere mogelijkheden. Welke factoren bepalen nu waar een patiënt uiteindelijk terechtkomt? En wat is daarin de rol van de huisarts? Kortom: Wat is de route van huisarts naar ziekenhuis?

In de afgelopen jaren heeft Newcom samen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) grootschalig onderzoek gedaan naar de beleving van ziekenhuizen onder huisartsen. In september 2022 wordt dit onderzoek wederom gehouden. In de aanloop naar de nieuwste resultaten, zetten we in deze blog, graag nog eens 5 learnings uit eerder onderzoek op een rijtje.

Learning 1 – De huisarts is eerder adviserend dan sturend

Vier van de vijf huisartsen geven aan een adviserende rol te hebben richting patiënten bij verwijzen. Slechts de helft daarvan ziet zichzelf als sterk sturend. Het merendeel van de huisartsen geeft aan dat patiënten zelf al een goed beeld hebben van waar ze heen willen. De waarde van het advies van de huisarts is groot. Meer dan de helft van alle patiënten gaat vooral af op het advies van de huisarts of beslist samen met hem/haar naar welk ziekenhuis te gaan.

Learning 2 – Goede ervaringen wegen zwaarder dan korte wachttijden…

Het ziekenhuis dat de voorkeur krijgt is niet per se het ziekenhuis waar men het snelst terecht kan. Als we aan huisartsen vragen waarom ze naar een bepaald ziekenhuis verwijzen, geven ze vaak twee belangrijke redenen: aan de ene kant pragmatische motieven (dicht bij huis, gewoonte van de patiënt), maar aan de andere kant motieven die te maken hebben goede ervaringen van de huisarts zelf. Gezien het oplopen van de wachttijden (mede door Covid-19), zijn we benieuwd hoe bepalend de wachttijden anno 2022 gaan zijn.

Learning 3 – … maar wachttijden zijn wel een punt van zorg

Hoewel wachttijden naar eigen zeggen niet de doorslag geven, vormen ze wel een belangrijk verbeterpunt in de beleving van huisartsen. Gemiddeld gaven slechts vier op de tien huisartsen aan dat de wachttijden bij het verwijzen kort waren. Hiermee scoort dit aspect beduidend lager dan bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten, zoals deskundigheid of kwalitatief hoogwaardige zorg. Huisartsen lijken tevreden over de kwaliteit, maar maken zich dus wel zorgen over de snelheid waarmee die kwaliteit geboden kan worden.

Learning 4 – Huisartsen voelen zich beperkt betrokken door medisch specialisten

In de relatie tussen verwijzer en ziekenhuis ervaren huisartsen soms eenrichtingsverkeer. Hoewel de samenwerking overwegend professioneel is, voelt minder dan de helft van de huisartsen zich niet voldoende betrokken bij de behandeling van ‘hun’ patiënt. Graag delen ze hun kennis over die patiënt, die zij vaak al jaren in de spreekkamer treffen. Om nader te bestuderen waar de verbeterpunten liggen op het vlak van betrekken, zijn er in de meting van 2022 vragen opgenomen die specifiek in gaan op terugverwijzen en transmurale zorg.

Learning 5 – Als de patiënt blij is, is de huisarts het ook

In de samenwerking ligt ten dele de sleutel om de beleving van ziekenhuizen onder huisartsen te verbeteren. Toch is de huisarts pas écht tevreden over het ziekenhuis als de patiënt dat ook is. Als de patiënt aangeeft het gevoel te hebben ‘centraal te staan’ in het ziekenhuis en de bejegening en communicatie aldaar positief ervaren worden, levert dat een grote mate van tevredenheid onder huisartsen op. In de meting van 2022 zal gaan blijken hoe groot de impact van Covid-19 en de personeelstekorten in de ziekenhuizen zijn op deze beleving.

We kijken er naar uit om de resultaten van de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark onder verwijzers met u te delen.

Weten hoe huisartsen uw ziekenhuis beleven? Hoe contact en relatie worden ervaren? Waar verbeterpunten liggen? En hoe zich dat verhoudt tot de benchmark? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.