Door: drs. H. Hoekstra

Vier van de tien patiënten merken dat zorginstellingen personeel tekort komen en/of een hoge werkdruk ervaren. Ze merken vooral dat zorgpersoneel te weinig tijd heeft om patiënten échte aandacht te geven. Ook maakt het personeel vaak een gehaaste indruk. Echte fouten, zoals foute diagnoses of medicatie, zijn een uitzondering. Dit blijkt uit onderzoek van Newcom onder ruim 16.000 Nederlanders en ruim 1.800 mensen die in de zorg werkzaam zijn.

Het zorgpersoneel zelf ervaart dat de werklast en de werkdruk hoog zijn. Volgens 57% van hen heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook het zorgpersoneel vindt dat men te weinig tijd heeft voor de patiënt. Slechts 39% vindt dat men voldoende tijd aan de patiënt kan besteden. Naast de patiënt heeft de werkdruk ook gevolgen voor het welbevinden van het personeel. Bijna een derde heeft een burnout-gevoel (gehad).

Analyses van Newcom binnen de ziekenhuisbranche laten zien dat er een relatie is tussen het imago van een ziekenhuis en de mate waarin patiënten iets merken van personeelstekorten en/of hoge werkdruk. Zo geldt: hoe meer een ziekenhuis als patiëntgericht ervaren wordt, des te minder men merkt van personeelstekorten en/of hoge werkdruk. Derhalve lijkt het erop dat ziekenhuizen die de patiënt goed centraal stellen minder moeite hebben om personeel te vinden.

In zijn algemeenheid kan de zorg aantrekkelijk(er) gepositioneerd worden richting potentieel werknemers op grond van afwisselend werk, werkplezier en werkvoldoening. Deze kenmerken worden het meest van toepassing gevonden op het werken in zorg. Goede arbeidsvoorwaarden en goed salaris worden het minst van toepassing gevonden. Ook hier ligt dus mogelijk nog een kans. Daarbij geldt wel: verschillende doelgroepen hebben verschillende wensen en verwachtingen. Het is dus zaak om goed de differentiëren in de arbeidsmarktcommunicatie, bijvoorbeeld op basis van werkervaring/leeftijd.